Pożar rozdzielni elektrycznej

1 września o godzinie 16:50 dwa zastępy OSP Okonek udały się do Borucina gdzie w jednej z firm produkcyjnych zauważono zadymienie.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania ustalono pożar rozdzielni elektrycznej oraz zadymienie znacznej części hali.

Z uwagi na dużą kubaturę zakładu i możliwość rozprzestrzenienia się ognia na miejsce przybyły dodatkowe siły i środki z terenu powiatu złotowskiego – łącznie 6 zastępów.

Po odłączeniu zasilania przez pogotowie energetyczne, strażacy za pomocą gaśnic proszkowych ugasili palącą się rozdzielnię. Ogień nie przedostał się na dalszą część zakładu.

Dalsze działania polegały na oddymieniu wszystkich pomieszczeń.