PRZEŁĄCZENIE NUMERU ALARMOWEGO 998

W dniu 25 października 2021 roku nastąpiło przeniesienie obsługi numeru alarmowego 998
ze stanowisk kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu.

Powyższa zmiana wynika z realizacji zapisów ustawy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego i dotyczy sukcesywnie funkcjonowania numerów alarmowych na terenie całego kraju.

Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR (obsługuje on już m.in. numery 112 i 997), który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowanie: zespół prasowy KP PSP

Zdjęcie: KW PSP Poznań