Zebranie podsumowujące 2019 rok

29 lutego 2020 roku strażacy z OSP Okonek podsumowali miniony rok.

W zebraniu, które otworzył naczelnik dh Marek Mikietyński wzięli udział członkowie okoneckiej jednostki oraz goście zaproszeni w osobach:

Pan Andrzej Jasiłek – Burmistrz Okonka

dh Andrzej Kacprzak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie

st. kpt. Jarosław Kołak – Komendant Powiatowy PSP w Złotowie

kpt. Przemysław Jasiłek – opiekun jednostki z ramienia KP PSP w Złotowie.

Po wyborze przewodniczącego, którym został dh Jan Koczela oraz poszczególnych komisji, przystąpiono do przedstawienia sprawozdań i planów na rok obecny.

Sprawozdanie z działalności zaprezentował dh Marek Mikietyński, który omówił wszystko co wydarzyło się w minionym roku.

Do zdarzeń druhowie wyjeżdżali 96 razy w tym: pożary 32, miejscowe zagrożenia 61, alarmy fałszywe 2, ćwiczenia zgrywające z PSP 1. Należy nadmienić, że strażacy służyli pomocą nie tylko na terenie gminy Okonek ale także wyjeżdżali na teren sąsiedniej gminy Jastrowie jak i  w rejon województwa Zachodniopomorskiego – Gmina Szczecinek.

Ważniejszymi zakupami zrealizowanymi 2019 roku były: 2 komplety ubrań specjalnych, 2 pary butów specjalnych oraz 3 hełmy strażackie. Ponadto dzięki dofinansowaniu programu „5000+ dla OSP” zakupiony został zestaw edukacyjny w skład, którego wchodzi m.in. lanca kominowa do gaszenia pożarów przewodów kominowych. Udało się również zakupić kompletne umundurowanie wyjściowe oraz koszarowe dzięki środkom uzyskanym z odpisu 1% podatku.

Oprócz działalności ratowniczej członkowie OSP czynnie włączali się społecznie w prace na rzecz środowiska lokalnego poprzez udział w festynach oraz pogadankach w szkołach i przedszkolach.

Druhowie przy rozprowadzaniu kalendarzy propagowali ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pn. Czad i Ogień uświadamiając społeczność o zagrożeniach wynikających z zaniedbywania czystości przewodów kominowych.

Miniony rok obfitował również w prace remontowo-gospodarcze na terenie jednostki. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu członków udało się odświeżyć pomieszczenia garażowe. Remont obejmował malowanie ścian, sufitów oraz rozbudowę szatni o kolejne miejsca. Przygotowano również pomieszczenie magazynowe pod remont, który trwa obecnie.

Za trud i wkład włożony w rozwój jednostki wyróżnieni zostali następujący druhowie: Marek Mikietyński, Marcin Kisiel, Krzysztof Cybulski, Marek Miara, Adam Szordykowski, Kacper Kaluta, Tomasz Kubiak, Jan Koczela, Radosław Mariasik, Piotr Gubow, Janusz Sztuka.

W dalszej części zebrania prezes jednostki dh Tomasz Kubiak przedstawił plan działalności na rok obecny, który zawierał takie informację jak przyjęcie nowego członka, zakup węży pożarniczych oraz zakup niezbędnego sprzętu i umundurowania. Konieczne będzie również przeszkolenie strażaków, którym kończy się termin ważności kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy w zastępstwie za skarbnika przedstawił zastępca naczelnika dh Grzegorz Mikołajczyk, który tego dnia na zebraniu pełnił również funkcję protokolanta.

Po zaprezentowaniu i wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, głos zabrali goście zaproszeni, którzy pozytywnie ocenili pracę jednostki oraz pogratulowali członkom tak dużego zaangażowania.

Zebranie zakończyło się jednogłośnym przyjęciem sprawozdań i planów, a tym samym udzieleniem absolutorium dla zarządu.