Walne zebranie sprawozdawcze za 2021 rok

W minioną sobotę 26 marca w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące miniony rok.

Na zebranie oprócz członków OSP przybyli zaproszeni goście w osobach:

Pan Andrzej Jasiłek – Burmistrz Okonka

Pan Adam Stangreciak – przedstawiciel Nadleśnictwa Okonek

st. kpt. Przemysław Jasiłek – opiekun jednostki z ramienia KP PSP w Złotowie

dh Bartłomiej Grzybek – wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie

dh Andrzej Kacprzak – były prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie

Podczas zebrania przedstawiono szereg sprawozdań, a także plany na rok obecny. Mimo, że miniony rok był pierwszym rokiem działalności nowego składu zarządu to przedstawione sprawozdania pokazały jak wiele do dnia dzisiejszego udało się pozyskać środków finansowych oraz nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Tegoroczne walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku było także idealnym momentem do uroczystego podziękowania druhowi Markowi Mikietyńskiemu, który z uwagi na zbliżający się wiek 65 lat nie będzie już mógł uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Podziękowania za wieloletnią współpracę złożone zostały także na ręce dh Andrzeja Kacprzaka, byłego prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie.

Zebranie zakończyło się jednogłośnym przyjęciem sprawozdań i planów, a tym samym udzieleniem absolutorium dla zarządu.