W sobotni mroźny poranek 3 marca, druhowie ćwiczyli gaszenie pożaru piwnicy.

Zastęp w sile 5 ratowników miał za zadanie podjąć działania ratowniczo-gaśnicze w pomieszczeniach piwnicznych budynku wielorodzinnego przy ul. 1-go Maja w Okonku.

Podczas realizowania założenia, strażacy doskonalili takie umiejętności jak:

– prawidłowe założenie i praca w sprzęcie ochrony układu oddechowego,
– budowa linii gaśniczej,
– prowadzenie korespondencji radiowej na miejscu akcji,
– poruszanie się w strefie zadymionej przy widoczności bliskiej zeru,
– obsługa i efektywne wykorzystanie kamery termowizyjnej,
– odnalezienie i ewakuacja osoby poszkodowanej ze strefy zagrożonej,
– udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– oddymianie zadymionych pomieszczeń.

Warto nadmienić, że strażacy mieli bardzo odzwierciedlone warunki prawdziwego pożaru, ponieważ układ pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie jest dość skomplikowany, w środku znajduje się również kotłownia z kotłem centralnego ogrzewania, a całość była bardzo mocno zadymiona za pomocą wytwornicy dymu.

Ćwiczenia zostały zakończone zbiórką i omówieniem podjętych działań.

Dzięki tego typu ćwiczeniom, druhowie będą lepiej przygotowani do prowadzenia prawdziwych działań, szczególnie Ci najmłodsi, którzy w pożarnictwie stawiają pierwsze kroki.