Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe wspierają naszą jednostkę!

W dniu 10 marca delegacja OSP Okonek wspólnie z Burmistrzem Okonka Panem Andrzejem Jasiłkiem wzięła udział w spotkaniu z Sekretarzem stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Panem Edwardem Siarka, który przekazał promesę dla naszej jednostki.

Kwota 25.000,00 zł zasiliła budżet OSP Okonek.

Otrzymane wsparcie finansowe, które uzyskaliśmy od Nadleśnictw Mirosławiec, Lipka i Okonek pozwoli na doposażenie naszych strażaków w nowe ubrania bojowe.

Zakup tego asortymentu znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa osób, które biorą bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Za pomoc i zaangażowanie dziękujemy również Staroście złotowskiemu Panu Ryszardowi Goławskiemu oraz Panu Danielowi Kufel.

Jednocześnie gratulujemy jednostce OSP Zakrzewo, która również otrzymała wsparcie na doposażenie swojej jednostki!