Styczeń 2022 – podsumowanie interwencji

W styczniu jednostka OSP Okonek do zdarzeń wyjeżdżała łącznie 17 razy.

Najwięcej wyjazdów odnotowano do miejscowych zagrożeń spowodowanych silnym wiatrem, który łamał i przewracał drzewa blokujące drogi i chodniki.

Wichury nad naszym terenem występowały w dniach 17 oraz 29 i 30 stycznia.

Ponadto jeden raz interweniowano przy pożarze przewodu kominowego oraz dwa wyjazdy zakwalifikowano jako alarmy fałszywe w dobrej wierze.